Om företaget

Företaget med kunskap och engagemang

VÅR AFFÄRSIDÉ

Vår affärsidé är att leverera IT-infrastruktur till kvalitetsmedvetna kunder som efterfrågar stabila lösningar och professionell service.

SAMARBETEN

Vi samarbetar med andra företag utifrån de behov som uppstår, t.ex. lokala elinstallatörer såsom Elbutiken, Elektrotjänst och Fränsta El samt bredbandsleverantörer som ServaNet och N62.

LEVERANTÖRER

Vi har tillgång till de största distributörerna i branschen och många mindre specialdistributörer vilket ger stabila leveranser till rätt pris.

VÅR HISTORIA

Företaget grundades av Mats Nilsson år 1990 under namnet Allteknik. Verksamheten drevs från lokaler i bostaden. 1995 hade affärsidén satt sig och företaget bytte namn till Ånge Datacenter. Företaget växer och år 2003 bildas aktiebolaget Ånge Datacenter AB. Företagets adersser i Ånge har varit många genom åren. Nuvarande lokaler finns på Lantmannagatan 17 (Affärshuset Mejeriet).

1000
Startades företaget
1000
Ånge Datacenter nytt namn
1000
Året då vi bildade aktiebolag
1000
Flytt till nuvarande lokaler

Vi är stolt leveratör till bland andra: